ment

다국어안내

Japanese

Vietnam

Russian

Chương trình dự bị Đại học

Giới thiệu

Sau khi hoàn thành xong Chương trình thường xuyên tại ILCEC, bạn có thể tham gia vào Chương trình dự bị Đại học để tiếp thu những kiến thức thích hợp cho các bài giảng tại trường Đại học sau này.

Nội dung chính
  • Trau dồi kỹ năng đọc hiểu để tiếp thu kiến thức phù hợp có liên quan đến chuyên ngành của bạn
  • Viết luận và báo cáo, thuyết trình bang tiếng Hàn
  • Tăng khả năng biểu đạt, bày tỏ bản thân và kích hoạt kiến thức nền tang của bạn thông qua Thảo luận
  • Học nhiều về các từ vựng cao cấp thông qua việc đọc nhiều tài liệu đa dạng như các bài xã luận trên báo chí
  • Nâng cao kỹ năng của bạn thông qua các bài học dựa-trên-nhiệm vụ
  • Thông tin thiết thực về các trường Đại học ở Hàn Quốc