ment

다국어안내

Japanese

Vietnam

Russian

Đội hỗ trợ Sinh viên

Đội hỗ trợ sinh viên là một quy trình giải quyết vấn đề tại ILCEC. Với mục đích là giúp đỡ các bạn học sinh nước ngoài điều chỉnh được cuộc sống tại Hàn Quốc và giải quyết các vấn đề, khó khăn trong đời sống cũng như trong nhà trường. Khi bạn yêu cầu hỗ trợ thì các thành viên trong đội sẽ giúp bạn giải quyết các lo lắng như về học tập, nhập học vào trường Đại học hoặc Cao học, chuyển trường v.