• 현재페이지 인쇄

Trường Đại học Sangmyung luôn mong muốn hỗ trợ đa dạng cho các sinh viên của trường.

Global Dynamic Sangmyung University

quan điểm đào tạo

Đào tạo nhân tài có ích cống hiến cho đất nước và tạo nên văn hóaSự thật, Công lý và Tình yêu

Mục tiêu đào tạo

  • Người tài

  • Người có chuyên môn

  • Người dân

Mục tiêu đào tạo

  • Nuôi dưỡng nhân cách hài hòa Giáo dục Đại cương

  • Coi trọng hợp tác và tình nguyện Giáo dục người dân

  • Hướng đến ứng dụng thực tiễn và sáng tạo Giáo dục Chuyên ngành

  • Dẫn đầu xã hội tương lai Đào tạo toàn cầu hóa