Văn phòng của Hiệu trưởng

총장 백웅기 총장 백웅기

Xin chào các bạn trẻ
những người sẽ dẫn dắt một kỷ nguyên
mới với một cái đầu lạnh và một trái tim đầy nhiệt huyết!!

Thư Hiệu trưởng

Trường Đại học Sangmyung được thành lập vào năm 1937 dựa trên cơ sở triết học và quan điểm giáo dục thấu đáo của Tiến sĩ Bae Sang Myung có ý nghĩa lớn về giáo dục quốc dân, trải qua lịch sử phát triển lâu đời và đáng tự hào trong suốt 80 năm với triết lý giáo dục về chân lý, chính nghĩa và tình yêu, trường đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nhân tài và nghiên cứu học tập.

Trong thế kỷ 21, thông tin hóa tri thức sáng tạo và thế giới hóa đang trở thành xu thế toàn cầu. Trường Đại học Sangmyung đang nỗi lực hết mình để đứng trong trung tâm dòng chảy và sự biến đổi của thời đại, nuôi dưỡng nhân tài sáng tạo và Quốc tế hóa có thể làm chủ tương lai, đáp ứng được những thay đổi của xã hội.

Tuổi trẻ có giấc mơ, lý tưởng và có khả năng đạt được những điều tốt đẹp này là điều rất quan trọng. Hơn ai hết, trường Đại học Sangmyung luôn tôn trọng những bạn trẻ có giấc mơ và lý tưởng lớn vươn tầm thế giới. Sangmyung trang bị chương trình đào tạo và môi trường giáo dục tốt nhất cần thiết cho việc nuôi dưỡng nhân cách và đào tạo năng lực, không ngừng hỗ trợ tối đa để sinh viên thực hiện được ước mơ và lý tưởng của mình.

Các bạn trẻ-những người sẽ dẫn dắt một kỷ nguyên mới với một cái đầu lạnh và một trái tim đầy nhiệt huyết. Chúng tôi hy vọng trường Đại học Sangmyung-trường đào tạo ACE, trường ưu tú mở ra chân trời mới của nền giáo dục-khoa học công nghệ, trường mang nét đặc thù riêng sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ và lý tưởng của các bạn.

Hiệu trường trường Đại Học Sangmyung  Bae Ung Ki