Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

2017
 • Ngày 21 tháng 02

  Được lựa chọn làm Trường đại học thí điểm trong việc hỗ trợ hướng nghiệp, xin việc làm năm 2017 (Bộ lao động việc làm)

 • Tháng 03

  Lựa chọn Dự án Trung tâm Việc làm trường đại học (600 triệu won)

 • Ngày 01 tháng 03

  Ký hợp đồng Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực tự chủ đại học (ACE+) - khoảng 1,8 tỷ won hàng năm

 • Ngày 01 tháng 05

  Lựa chọn Dự án hỗ trợ trường đại học đóng góp vào việc ổn định hóa nền giáo dục trung học năm 2017 (Hiệp ước 3. 7. 2017/ 792 triệu won)

 • Ngày 17 tháng 05

  Kỷ niệm 80 năm thành lập Học viện Sangmyung

 • Ngày 01 tháng 06

  Ký hợp đồng Dự án Phát triển trường đại học dẫn đầu trong việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp phù hợp với xã hội (LINC+) (1,05 tỷ won) - trong khoảng 5 năm

 • Ngày 27 tháng 09

  Tiến sĩ Baek Woong-Gi nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ mười hai

 • Ngày 28 tháng 11

  Được lựa chọn làm trường đại học ưu tú theo Đánh giá Trường đại học Ước Mơ Thanh Niên năm 2017 (Bộ lao động việc làm, Nhật báo Đông Á)