Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

2018
 • Tháng 03

  Lựa chọn Dự án Trung tâm Việc làm trường đại học (600 triệu won)

 • Ngày 01 tháng 04

  Đổi tên cơ sở: Cơ sở Cheonan → Cơ sở 2 (Cheonan)

 • Ngày 19 tháng 04

  Chỉ tiêu số sinh viên đại học cơ sở Seoul năm 2018 (01. 03. 2019)
  <5 đại học đơn ngành, 31 đơn vị tuyển sinh [5 đơn vị hệ đại học, 26 khoa], chỉ tiêu số sinh viên nhập học 1.302 người>

  Chỉ tiêu số sinh viên đại học cơ sở Cheonan năm 2018 (01. 03. 2019)
  <5 đại học đơn ngành, 25 đơn vị tuyển sinh [3 đơn vị hệ đại học, 19 khoa, 3 chuyên ngành], chỉ tiêu số sinh viên nhập học 1.305 người>

 • Ngày 01 tháng 07

  Cải cách cơ cấu hành chính nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống cơ sở

 • Ngày 29 tháng 10

  Số sinh viên Khoa Sau đại học năm 2019 (01. 03. 2019)

  Khoa Sau đại học - Hệ tiến sĩ: 45 khoa, 111 sinh viên nhập học/ Hệ thạc sĩ: 45 khoa, 202 sinh viên nhập học

  Khoa Sau đại học Giáo dục - Hệ thạc sĩ: 1 khoa, 13 chuyên ngành, 60 sinh viên nhập học

  Khoa Sau đại học Tư vấn Phúc lợi - Hệ thạc sĩ: 3 khoa, 45 sinh viên nhập học

  Khoa Sau đại học Quản trị kinh doanh - Hệ thạc sĩ: 3 khoa, 40 sinh viên nhập học

  Khoa Sau đại học Văn hóa kĩ thuật - Hệ thạc sĩ: 4 khoa, 90 sinh viên nhập

 • Ngày 05 tháng 12

  Nhận Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ lao động việc làm lĩnh vực chỉ đạo hướng nghiệp Best Practice Ước Mơ Thanh Niên năm 2018