• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường đại học được hình thành dựa trên các chuyên khoa với các chuyên ngành trải nghiệm khoa học như khoa học xã hội giải thích các hiện tượng khác nhau của xã hội con người và khoa học nhân văn nghiên cứu những khía cạnh đa dạng liên quan đến văn hóa nhân loại và còn người. Mục tiêu đào tạo của mỗi chuyên khoa luôn đi cùng với mục tiêu đào tạo những người có tri thức đáng tin cậy, chuyên gia đầy tính sáng tạo và công dân dân chủ luôn suống vì chính nghĩa. Hiện tại trường có tổng cộng 3 khoa, 6 bộ môn trực thuộc như Khoa nhân văn bao gồm: Bộ môn lịch sử, Bộ môn quyền tài sản trí tuệ, Bộ môn thông tin tư liệu, Bộ môn văn hóa Hàn Nhật, Khoa không gian môi trường, Khoa nhân tài xã hội và Bộ môn phúc lợi gia đình, Bộ môn an ninh quốc gia.

Khoa nhân văn

Khoa nhân văn trường Đại học Sangmyung là nơi có thể trau dồi được những phương pháp đa dạng mang tính chuyên môn có thể mang lại các kết quả sáng tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội và thời đại đang không ngừng biến đổi dựa trên nền tảng quá trình tích lũy một cách sâu rộng các kiến thức đa dạng của khoa học xã hội và nhân văn.

Bộ môn lịch sử đang đào tạo với mục tiêu nuôi dưỡng các nhân tài có kiến thức về nhân văn học biết sử dụng một cách sáng tạo lịch sử và văn hóa dựa trên nền tảng lịch sử học đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Đồng thời chuyên khoa lịch sử cũng đang tạo ra các chuyên gia đa dạng trong các lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục lịch sử, chuyên gia hoạch định nội dung lịch sử, chuyên gia hoạch định nội dung di sản văn hóa.

Bộ môn quyền tài sản trí tuệ hướng tới việc tiêu chuẩn hóa các kỹ thuật, quản trị và luật liên quan tới quyền tài sản trí tuệ như quyền tác giả, bằng sáng chế, thương hiệu, v..v, nuôi dưỡng nhân tài chuyên môn về tiêu chuẩn toàn cầu, chủ nghĩa thực tiễn dung hòa liên quan tới bảo vệ quyền tài sản trí tuệ. Bộ môn luôn cố gắng để đóng góp cho sự phát triển xã hội văn hóa tiên tiến và thúc đẩy phân phối quyền tài sản trí tuệ công bằng.

Bộ môn thông tin tư liệu đào tạo các chuyên gia thông tin có nền tảng kiến thức và nhận thức chuyên môn về thông tin, nuôi dưỡng các chuyên gia có nghiệp vụ thực tế thông qua việc tiếp thu kỹ thuật thông tin hiện đại và cách đào tạo sống động. Bên cạnh đó, mụcục tiêu của bộ môn là tích lũy kiến thức mang tính hệ thống về học thức ứng dụng và học thức tiếp giáp để nghiên cứu và ứng dụng mang tính giáo dục nhằm xử lý tư liệu và thông tin cho từng lĩnh vực.

Bộ môn văn hóa Hàn Nhật hướng đến các kiến thức tổng hợp gắn kết nội dung văn hóa, ngôn ngữ giao tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, tạo cơ hội giao lưu Quốc tế đa dạng để có thể phát huy ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Mục tiêu của bộ môn là nuôi dưỡng nhân tài toàn cầu thông qua việc xây dựng hệ thống giáo dục kiến thức cơ bản mang tính tổng hợp.

Bộ môn lịch sử

Mục tiêu giáo dục của bộ môn lịch sử là nuôi dưỡng nhân tài có năng lực hoạch định mang tính nhân văn cần thiết trong xã hội dựa trên nền tảng các kiến thức lịch sử học. Để làm được điều này cần tham khảo lịch sử để bồi dưỡng kiến thức đúng đắn và tiếp thu các kiến thức lịch sử sâu rộng, hơn nữa cần phải nuôi dưỡng năng lực vận dụng một cách sáng tạo góc nhìn và những kiến thức đó. Trong dự án Đặc tính hóa đại học cấp thủ đô năm 2014 được chọn là dự án nuôi dưỡng nhân tài sáng tạo nội dung di sản lịch sử Hàn Quốc dẫn đầu K-Culture và trong 5 năm tiếp theo có thể nhận được ưu đãi về các suất học bổng đa dạng và hỗ trợ học tập và tìm việc.

Bộ môn luôn nỗ lực đào tạo những chuyên gia đa dạng về lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu lịch sử, đào tạo chuyên gia đề án nội dung di sản văn hóa và chuyên gia hoạch định nội dung lịch sử vận dụng sáng tạo văn hóa và lịch sử theo nhiều phương thức đa dạng để nuôi dưỡng nhân tài có nền tảng kiến thức nhân văn học đáp ứng cho xã hội hiện nay. 1,369 sinh viên đã tốt nghiệp bậc đại học và cao học đang hoạt động chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực đa dạng.

Bộ môn quyền tài sản trí tuệ

Là ngành công nghiệp trọng tâm thế kỉ 21, ngành công nghiệp nội dung luôn yêu cầu những kiến thức đa dạng thông qua quá trình sáng tạo, đề án nội dung, chế tác và lưu thông. Bộ môn tài sản trí tuệ gắn liền với mục tiêu đào tạo những chuyên gia hiểu biết về kỹ thuật và có năng lực về pháp luật để giải quyết vấn đề liên quan tới bản quyền cần trong các đề án, chế tác và lưu thông nội dung trong một thời đại luôn cần những nhân tài có khả năng xử lý tổng thể các vấn đề có thể phát sinh khi lập đề án, chế tác và lưu thông nội dung văn hóa.

Hiện tại bộ môn tài sản trí tuệ là bộ môn đi đầu dẫn dắt dự án công nghiệp đặc tính hóa đang thúc đẩy rất nhiều hoạt động đa dạng. Các sinh viên theo học sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực đa dạng thông qua quá trình làm việc trong các đơn vị liên quan đến các tổ chức pháp nhân về quyền tác giả, các cơ quan trực thuộc bộ văn hóa thể thao du lịch hoặc làm việc trong ngành công nghiệp phái sinh như Naver, Daum. Hơn nữa các bạn cũng có thể hoạt động như một chuyên gia trong khoảng 300 nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến (Online Service Provider) tại Hàn Quốc bắt nguồn từ các pháp nhân pháp vụ.

Bộ môn thông tin tư liệu

Lĩnh vực nghiên cứu thông tin tư liệu học vô cùng đa dạng với những hình thức có tính tổng hợp về giáo dục. Có các thuộc tính khoa học xã hội nghiên cứu hiện trạng phân phối thông tin và hoạt động thông tin của con người trong xã hội. Sử dụng kĩ thuật viễn thông và máy tính để truyền đạt tìm kiếm thông tin tích lũy hiệu quả. Phát triển kỹ thuật quản lý xử lý thông tin đa dạng và các thuộc tính khoa học nhân văn đang được bảo tồn, nghiên cứu cũng như phát hiện các di sản văn hóa của nhân loại. Thông tin tư liệu học nghiên cứu tất cả các lĩnh vực cóliên quan đến sản xuất - thu thập - xử lý - biểu hiện - tích lũy - tìm kiếm - truyền đạt - vận dụng thông tin. Đây làlĩnh vực mang song song cả tính hiện thực và tính lý thuyết.

Bộ môn văn hóa Hàn Nhật

Bộ môn văn hóa Hàn Nhật với mục tiêu đào tạo nhân lực chuyên gia trong ngành công nghiệp văn hóa 2 quốc gia Hàn Quốc – Nhật Bản đã được thành lập năm 2015 hướng đến nghiên cứu một cách sáng tạo có liên kết về: nội dung văn hóa, giao tiếp đa văn hóa, so sánh văn hóa Hàn – Nhật.

Theo sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa đa dạng đã chuyển hóa của xã hội công nghiệp dựa trên tri thức hiện tại - đặc trưng trong sự biên hóa xã hội thế kỷ 21, ngành nọi dung văn hóa cũng đã nổi lên như một bộ môn quan trọng mới ở các trường đại học trong nước.

Bộ môn văn hóa Hàn Nhật ngay từ tên của nó đã cho thấy được mục tiêu tập trung vào năng lực tiếng Nhật đồng thời hướng đến đặc trưng của ngành nội dung văn hóa xem trọng tính sáng tạo và trí tưởng tượng mang tính văn hóa. Ngoài ra, việc đào tạo nguồn nhân lực dẫn đầu ngành công nghiệp văn hóa Hallyu cũng là một trong những mục tiêu của bộ môn.

Ngày nay, ngành công nghiệp văn hóa giữa 2 quốc gia Hàn-Nhật luôn cần nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực khác nhau như marketing, chế tác, đề án văn hóa có liên quan chặt chẽ với các lĩnh vực như công nghiệp quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa đại chúng, văn hóa truyền thống trên cơ sở giao lưu văn hóa đa dạng.

Để đáp ứng xu hướng này của thời đại, tại bộ môn văn hóa Hàn–Nhật bạn sẽ được đào tạo năng lực tiếng Nhật thực tiễn và có cơ hội giao lưu quốc tế đa dạng. Mục tiêu của chuyên khoa là nuôi dưỡng nhân tài văn hóa toàn cầu có tính cạnh tranh cần thiết trong thị trường văn hóa Đông Á thông qua việc xây dựng hệ thống giáo dục cơ bản kiến thức về mô hình đào tạo văn hóa mới.