Chương trình toàn cầu

  • 41 quốc gia/288 trụ sở

  • sinh viên đầu ra ưu tú

  • 504người(2017)

  • cải thiện điểm ngoại ngữ

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN TRAO ĐỔI

Trường Đại học giao lưu trao đổi sinh viên

교환학생 교류대학교 정규교환학생 표
Quốc gia Đại học Địa điểm Trang web
Japan Utsunomiya University Utsunomiya http://www.utsunomiya-u.ac.jp/
Japan Kagoshima University Kagoshima https://www.kagoshima-u.ac.jp/
Japan Ryukoku University Kyoto https://www.ryukoku.ac.jp/
Japan Shujitsu University Okayama https://www.shujitsu.ac.jp/
Japan Kobe Gakuin University Kobe https://www.kobegakuin.ac.jp/
Japan Shoin University Kanagawa http://www.shoin-u.ac.jp/
Japan Okayama Shoka University Okayama https://www.osu.ac.jp/
China Hang Seng Management College Hong Kong http://aaao.hsmc.edu.hk
China Hong Kong Shue Yan University Hong Kong https://www.hksyu.edu
Taiwan National Chengchi University Taibei http://www.nccu.edu.tw
Taiwan Mingchuan University Taibei http://web.mcu.edu.tw
Taiwan Chienkuo Technology University Zhanghua http://www.ctu.edu.tw
Taiwan Chinese Culture University Taibei http://www.pccu.edu.tw
Taiwan Fu Jen Catholic University Xinbei http://www.fju.edu.tw
Taiwan National University of Kaohsiung Kaohsiung https://www.nuk.edu.tw
China Beijing Language and Culture University Beijing http://www.blcu.edu.cn/
China Dalian University of Foreign Languages Dalian http://www.dlufl.edu.cn/
China Shandong University (Weihai) Weihai https://www.wh.sdu.edu.cn/
China Shaoxing University Shaoxing http://www.usx.edu.cn/
China Hunan Normal University Changsha http://www.hunnu.edu.cn/
China North China Electric Power University Beijing http://www.ncepu.edu.cn/
China Northeast Normal University Changchun http://www.nenu.edu.cn/
China Minzu University of China Beijing http://www.muc.edu.cn/
China Hebei University of Science and Technology Shijiazhuang http://www.hebust.edu.cn/
China Jilin University Changchun http://www.jlu.edu.cn/
China Donghua University Shanghai http://www.dhu.edu.cn/
China Shanghai Ocean University Shanghai http://www.shou.edu.cn/
China South China Normal University Guangzhou http://www.scnu.edu.cn/
China Guangdong University of Foreign Studies Guangzhou http://www.gdufs.edu.cn/
China South China Business College Guangzhou http://www.gwng.edu.cn
China Yanbian University of Science & Technology Yanji https://www.yust.edu
China Qingdao University of Science & Technology Qingdao http://www.qust.edu.cn/
China Capital Normal University Beijing http://www.cnu.edu.cn/
China Shanghai Normal University Shanghai http://www.shnu.edu.cn/
China Qilu University of Technology Jinan http://www.sdili.edu.cn/
China Jilin Animation Institute Changchun http://www.jlai.edu.cn/
China Shenzhen University Shenzhen https://www.szu.edu.cn/
China Qingdao Binhai University Qingdao http://www.qdbhu.edu.cn/
China Harbin Cambridge University Harbin http://www.jqu.net.cn/
China Qingdao Hengxing University of Science and Technology Qingdao http://www.hx.cn/
China China University of Geosciences (Wuhan) Wuhan http://www.cug.edu.cn/
China Jincheng College of Sichuan University Chengdu http://www.scujcc.com.cn/
China Zhejiang International Studies University Zhejiang http://www.zisu.edu.cn/
China Beijing Institute of Technology, Zhuhai Zhuhai http://www.zhbit.com/
China Jinan University Guangzhou https://www.jnu.edu.cn/
China Shanghai University of International Business and Economics Shanghai http://www.suibe.edu.cn/
China Jilin Normal University Changchun http://www.jlnu.edu.cn/
Russia Vladivostok State University Vladivostok http://vvsu.ru/
Russia Kazan Federal University Kazan https://kpfu.ru/
USA Angelo State University San Angelo www.angelo.edu
USA Missouri Southern State University Joplin www.mssu.edu
USA University of Bridgeport Bridgeport www.bridgeport.edu
USA University of Central Missouri Warrensburg www.ucmo.edu
USA University of the Incarnate Word San Antonio www.uiw.edu
Czech University of Hradec Kralove Hradec Kralove www.uhk.edu
Germany University of Leipzig Leipzig www.uni.leipzig.edu
France University of Paris 3 Paris www.univ-paris3.fr
Kazakhstan M.Auezov South Kazakhstan State University Shymkent http://www.ukgu.kz/
touch slide