Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5397
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Phòng 101-2 Tòa khoa học 1

Mục tiêu đào tạo

Phát hiện những tài năng vừa có kỹ năng vừa tinh tế
Phát hiện những kỹ thuật tôn trọng cảm xúc của con người
Dẫn đầu thế giới về công nghệ kỹ thuật cảm xúc

  • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo cơ hội nuôi dưỡng những tài năng tương lai thông qua sự liên kết dung hòa giữa các ngành nhân văn, thiết kế và kỹ thuật. Chuyên khoa kỹ thuật cảm xúc là nơi hiện thực hóa kỹ thuật liên ngành tương lai và tìm tòi, nghiên cứu nguồn tri thức đó.
  • Chúng tôi vận hành khoa như trung tâm nghiên cứu nền tảng của dự án và theo đuổi phương pháp tự học. Bằng cách kết hợp tri thức về tâm lý, thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh, chúng tôi cụ thể hóa hệ thống cảm xúc. Từ đó cống hiến cho trường cảm xúc tương lai và dưỡng thành các nhà chuyên gia về cảm xúc, nhận thức.
  • Chúng tôi thực hiện chương trình giáo dục toàn diện một cách khoa học, mở rộng môn học thành môn tích hợp vượt ra ngoài chuyên ngành của khoa. Để làm được điều này, chúng tôi hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và học thuật. Khoa triển khai các dự án trọng tâm, đào tạo nhân tài sở hữu kiến thức lý luận và thực tế, mưu cầu những tài năng có ích cho tương lai.

Triển vọng nghề nghiệp

Thuộc tính con người cảm nhận, phản ứng với tác động hoặc biến hóa của tác động gọi là “cảm xúc”. Gần đây cảm xúc đang được chú ý hơn trong nhiều lĩnh vực. Lý do là bởi ngày nay các sản phẩm phù hợp cảm xúc sẽ kích thích tiêu dùng, các doanh nghiệp cũng chuyển đổi phương thức kinh doanh từ chiến lược thị trường tập trung vào tính năng và giá thành sản phẩm sang chiến lược đáp ứng nhu cầu sở thích, cảm xúc của người tiêu dùng. Công nghệ nhận dạng cảm xúc hay còn gọi là công nghệ ICT cảm xúc là công nghệ tiên tiến mang tính đột phát giới hạn của kỹ thuật, nó tự động nhận dạng cảm xúc của con người và xử lý thông tin cảm xúc theo cảm xúc và tình huống của người sử dụng. Ví dụ như công nghệ sử dụng cảm biến sinh trắc học để phát hiện nỗi lo âu, từ đó phòng tránh bệnh căng thẳng mãn tính, hay công nghệ nhận biết cảm xúc của người lái xe thông qua cảm biến được gắn trên xe, ghi lại trải nghiệm thực tế giúp cải thiện chất lượng môi trường khi lái xe… Các công nghệ nhận biết cảm xúc như thế này đang phát triển từ những tác động cảm xúc đơn giản đến những công nghệ nhận biết cảm xúc nâng cao, công nghệ xử lý theo cảm xúc, hay cả công nghệ có khả năng giao cảm. Cùng với đó, hoạt động của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ nhận biết cảm xúc – những người hiểu rõ về cảm xúc của con người từ đó cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp trước mắt cũng khá sôi động.

  • Chuyên gia kỹ thuật nhận thức tình cảm
  • Chuyên gia kỹ thuật liên ngành thế hệ kế tiếp – người mang giấc mơ về tương lai của nhân loại
  • Thực hiện công việc nghiên cứu và phát triển công nghệ làm nên sản phẩm hoặc môi trường có thể nhận biết cảm xúc của con người, phản ứng cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
  • Công việc cụ thể hóa và thể chế hóa hệ thống truyền đạt, xử lý thông tin của con người
  • Xây dựng môi trường trung tâm con người bằng cách tạo ra mô hình mang tính tâm lý/ sinh lý, phát triển sản phẩm cảm xúc