Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5112
Trang chủ eg.smu.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Kỹ thuật 1 (G) Phòng 101-2

Mục tiêu đào tạo

Nơi phát triển nhân tài kỹ thuật công nghệ tổng hợp dẫn đầu thế giới năng lượng tương lai

Đáp ứng tích cực nhu cầu và kỳ vọng của xã hội bằng cách đào tạo lý thuyết và thực hành một cách toàn diện kỹ thuật, chính sách, quản trị liên quan đến năng lượng điện và IT, đặt mục tiêu nuôi dưỡng nhân lực thực dung và sáng tạo thực hiện vai trò trọng tâm trong lĩnh vực năng lượng xanh tương lai.

 • Đào tạo chuyên môn lĩnh vực năng lượng xanh dẫn đầu thời đại điện toán đồng nhất(Ubiquitous) và tăng trưởng xanh ít cacbon, dựa trên lý thuyết và kỹ thuật công nghệ của lĩnh vực Điện/điện tử
 • Đào tạo thực dụng tổng hợp bồi dưỡng tư tuy sáng tạo và kiến thức nền về lĩnh vực IT liên quan đến năng lượng, thông qua giáo dục thực hành lĩnh vực máy tính/thông tin
 • Đào tạo nhân lực phù hợp theo trọng tâm người tiêu dùng trong vấn đề môi trường, đặc điểm và hoạt dụng của nhiều loại năng lượng thông qua hiểu biết toàn diện về quản trị năng lượng.

Triển vọng nghề nghiệp

 • Công việc liên quan đến Điện·Điện tử
  • Công việc về điện-điện tử là các công việc bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất và truyền tải điện; và quá trình chế tạo và xử lý sản phẩm, linh kiện về điện-điện tử
  • Công việc thụ lý kế hoạch sản xuất cho hoạt động sản xuất sản xuất linh kiện, sản phẩm điện-điện tử, quản lý các hoạt động sản xuất một cách tổng thể như quản lý vật liệu, bố trí nhân lực, sử dụng máy móc v.v.. cần thiết trong sản xuất, hoặc quản lý chất lượng ví dụ như chức năng, tính ổn định v.v.. của sản phẩm
  • Kỹ xư kỹ thuật điện, nhà nghiên cứu thiết kế, phát triển, thử nghiệm các trang bị điện, linh kiện hoặc các hệ thống điện dùng trong thương mại, công nghiệp, quân sự và khoa học; hoặc giám sát việc sản xuất và lắp đặt
 • Chứng chỉ liên quan
  • Kỹ sư điện tử (Công nghiệp), kỹ sư điện (Công nghiệp), kỹ sư thông tin (Công nghiệp), kỹ sư chẩn đoán năng lượng kỹ sư quản lý năng lương