Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5031
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa chính, Phòng J417

Mục tiêu đào tạo

  • Đặt mục tiêu đào tạo nhân tài dẫn đầu nền công nghiệp thể thao trong tương lai mang tính sáng tạo với năng lực kết hợp giữa khoa học thể thao và công nghệ thông tin.
  • Đào tạo nhân tài toàn cầu có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào các dụng cụ thể thao, công trình thể thao và dịch vụ thể thao, sáng tạo công nghệ mới cho lĩnh vực thể thao, vừa có thể khai thác thị trường thế giới.
  • Đào tạo nhân tài tổng hợp công nghệ thông tin (ICT) và thể thao với nhu cầu dồi dào trong lĩnh vực công nghiệp thể thao, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức về ICT một cách có hệ thống và các lý thuyết về thể thao một cách tổng thể, cung cấp cho xã hội những chuyên gia hàng đầu bằng cách thiết kế một chương trình giảng dạy có tính tổng hợp để có thể phát huy kỹ năng của một chuyên gia ICT thể thao, nhằm để thỏa mãn nhu cầu của ngành công nghiệp, tạo ra nguồn việc làm mới.