Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5569
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Hannuri, Phòng I506

Mục tiêu đào tạo

Khoa kỹ thuật hệ thống thông tin điện tử dẫn đầu xã hội thông minh tương lai

Trong xã hội thông minh tương lai đang đến gần, năng lực mà một kỹ sư cần phải có không phải là “trau dồi kiến thức vốn có” để lấy phần của mình trong miếng bánh có sẵn, mà là “năng lực thiết kế vấn đề kỹ thuật một cách tự chủ” để có thể làm ra chiếc bánh và tạo ra giá trị gia tăng. Để phù hợp với sự chuyển đổi mô hình này, Khoa kỹ thuật hệ thống thông tin điện tử đang giúp bản thân các sinh viên đang theo học nuôi dưỡng kỹ năng thiết kế và nghiên cứu vấn đề kỹ thuật một cách chủ đạo trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, hệ thống bán dẫn, an ninh thông tin và robot thông minh v.v.. đang là nền tang của nền công nghiệp thông tin; để dự bị cho xã hội thông minh trong tương lai

Triển vọng nghề nghiệp

Thực hiện mục tiêu đào tạo nhà lãnh đạo kỹ thuật hàng đầu, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp Khoa phát huy khả năng chuyên môn của bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

  • Nhà phát triển linh kiện cốt lõi tiên tiến lĩnh vực IT bao gồm cả chất bán dẫn
  • Nhà phát triển hệ thống thông tin, xử lý video, bảo mật, thiết bị tự động hóa v.v..
  • Nhà phát triển game/mạng/ chương trình máy tính và ứng dụng phần mềm
  • Chuyên gia về trí thông minh nhân tạo trong các lĩnh vực kinh tế, y tế v.v..
  • Nhân viên công vụ cao cấp, người đại diện thông qua kỳ thi viên chức kỹ thuật, doanh nghiệp liên doanh lấy nền tảng năng lực kỹ thuật sáng tạo