Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5306
Trang chủ civil.smuc.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Hannuri, Phòng 705A

Mục tiêu đào tạo

Hãy tìm tương lại của bạn tại đây! - Find your future here!
Khoa kỹ thuật hệ thống xây dựng của Đại học Sangmyung thực hành bằng tình yêu con người

Khoa kỹ thuật hệ thống xây dựng đang thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực kỹ thuật chuyên môn thực dụng có năng lực cạnh tranh quốc tế. Để thành công trong thị trường cạnh tranh không giới hạn, không biên giới của thời đại đồng hóa (Ubiquitous) đã được khơi màn sẵn, cần bồi dưỡng năng lực xử lý thực tiễn bằng các nội dung học tập thực dụng. Đây chính là nội dung chính - đảm bảo kiến thức chuyên môn về chuyên ngành kỹ thuật cốt lõi và tối tân, cũng như giúp sinh viên có được sự tự tin trong xin việc và các thiết kế trong tương lai của bản thân. Để hoàn thành mục tiêu đào tạo đó, Khoa đang nỗ lực bồi dưỡng các kỹ năng toàn diện như nâng cao nhiệp vụ/kỹ năng thuyết trình v.v.. thông qua các tiết học song hành giữa lý thuyết và thực nghiệm các môn học thiết yếu như thủ công, cấu trúc, móng, lĩnh vực GIS v.v.. cũng như các buổi hội thảo, quá trình luận văn tốt nghiệp.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Thành lập công ty về xây dựng dân dụng : thành lập công ty xây dựng thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng dân dụng như thiết kế, thi công, giám sát v.v.. và hoạt động như một nhà quản lý.
  • Nhân viên công vụ : nếu đậu kỳ thi tuyển vụ công vụ, có thể làm việc như một nhân viên công vụ kỹ thuật cho các Bộ chính chuyền trung ương như Bộ Xây dựng và Giao thông vận tải, Bộ Thủy sản, Bộ hành chính tự trị, Bộ Môi trường, v.v.. hoặc tổ chức chính quyền địa phương và cả Seoul.
  • Công ty xây dựng : Xin vào công ty xây dựng (Xây dựng Hyundai, Xây dựng tổng hợp Samsung, Daerim, Xây dựng LG, Xây dựng SK, Xây dựng Daewoo v.v..) và có thể làm việc như một nhân viên kỹ thuật cho các vị trí thi công, quản lý công trình, quản lý bảo trì v.v…
  • Công ty kỹ thuật (Công ty thiết kế) : Nếu xin vào công ty làm về thiết kế và giám sát (Kỹ thuật Samsung, Kỹ thuật Hyundai, Kỹ thuật tổng hợp Dohwa, Hangukjonghab, tập đoàn Yushin, Kỹ thuật Dongbu, đội kỹ sư Sambo v.v..), có thể đảm nhận các công việc của nhân viên kỹ thuật như điều tra công trình, hoạch định, thiết kế, giám sát v.v…
  • Doanh nghiệp nhà nước : là doanh nghiệp đầu tư quốc gia chủ yếu tham gia vào các dự án xây dựng công trình dân dụng như công trình tài nguyên nước, công trình Địa ốc, công trình cầu đường, công trình nhà ở, công trình điện lực, các công ty phát triển đô thị v.v..
  • Viện nghiên cứu : có thể hoạt động như một nghiên cứu viên làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng dân dụng trong một viện nghiên cứu trực thuộc công ty xây dựng và cơ quan nghiên cứu chuyên môn (Ví dụ: Viện Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Đất Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Xây dựng LG, Viện Nghiên cứu Xây dựng Hyundai, Viện Nghiên cứu Xây dựng Samsung, v.v.)
  • Học lên Cao học : Học lên thạc sĩ – Tiến sĩ trong và ngoài nước