Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5311
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa chính, Phòng C411

Mục tiêu đào tạo

Hãy tìm tương lai của bạn tại đây!
Khoa kỹ thuật hóa học xanh trường ĐH Sangmyung thực hành bằng tình yêu con người

Xã hội hiện đại – nơi các lĩnh vực học vấn liên quan đến hóa học và công nghệ hóa học đang được phát triển cao cấp hóa, dần dần cần sự phát triển và dung hợp kiến thức chuyên ngành về môi trường - năng lượng tái tạo – công nghệ sinh học trên toàn xã hội. Khoa kỹ thuật hóa học xanh đào tạo tập trung vào lĩnh vực chuyên ngành về Môi trường, Năng lượng tái tạo và Công nghệ sinh học. Khoa đặt mục tiêu đào tạo nhân lực chuyên môn thực tế có khả năng tư duy tổng hợp về vấn đề môi trường, thông qua sự giáo dục đặc biệt về lĩnh vực tái tạo năng lượng môi trường đang dẫn đầu sự tăng trưởng xanh, chỉ đạo tập trung vào lĩnh vực khoa học cơ bản để hiểu rõ vấn đề ô nhiễm môi trường, cũng như giáo dục trọng tâm vào thực hành kiến thức chuyên môn, để giải quyết các vấn đề ô nhiểm môi trường.

Triển vọng nghề nghiệp

 • Công chức và nhân viên nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật công nghệ hóa học – môi trường – sinh học
 • Nhân viên công ty công (công ty ga, dầu, quản lý môi trường, tài nguyên nước, quản lý năng lượng, v.v..)
 • Nghiên cứu viên phòng nghiên cứu công lập (viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Hàn Quốc, viện nghiên cứu hóa học Hàn Quốc, viện nghiên cứu công nghệ năng lượng Hàn Quốc, viện nghiên cứu môi trường Quốc gia, viện nghiên cứu môi trường sức khỏe v.v..) hoặc nghiên cứu viên phòng nghiên cứu doanh nghiệp
 • Kỹ sư thiết kế và thi công nhà máy hóa học – môi trường (hóa dầu, công nghiệp nặng và doanh nghiệp kỹ thuật)
 • Doanh nghiệp và nhà máy điện về năng lượng (nhà máy nhiệt điện và công ty liên kết với các doanh nghiệp lớn như Hyundai, Samsung, LG, Posco, v.v..)
 • Kỹ sư và nhân viên thực nghiệm về Công nghệ môi trường∙Ga·Năng lượng
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên công nghệ môi trường
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên môi trường dự phòng
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên môi trường chất lượng nước
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên môi trường thổ nhưỡng
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên về rung động tiếng ồn
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên về xử lý chất thải
 • Đánh giá viên ảnh hưởng môi trường
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên công nghệ môi trường khác
 • Kỹ sư và nghiên cứu viên ga - năng lượng
 • Kiểm tra viên công nghệ môi trường
 • Kiểm tra viên môi trường dự phòng
 • Kiểm tra viên môi trường chất lượng nước
 • Kiểm tra viên môi trường thổ nhưỡng
 • Kiểm tra viên rung động tiếng ồn
 • Kiểm tra viên xử lý chất thải
 • Kiểm tra viên ảnh hưởng môi trường
 • Kiểm tra viên liên quan đến công nghệ môi trường khác
 • Kiểm tra viên ga và năng lượng