Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5370
Trang chủ http://me.smuc.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Hannuri, Phòng I819

Mục tiêu đào tạo

Khoa quản lý kỹ thuật nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn có tư tưởng kinh doanh kết hợp đồng thời kiến thức quản trị và kiến thức kỹ thuật

Khoa quản lý kỹ thuật đặt mục tiêu nuôi dưỡng nhân lực chuyên nghiệp sở hữu tư tưởng kinh doanh kết hợp đồng thời kiến thức quản trị và kiến thức kỹ thuật. Khoa quản lý kỹ thuật giảng dạy các môn học như Tiếp thị, Kế toán, Kỹ thuật tài chính và Khoa học quản trị v.v... Ngoài ra còn bồi dưỡng các kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và khả năng lãnh đạo (leadership) trong quản lý tổ chức. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp đang thâm nhập vào gần như tất cả các lĩnh vực liên quan đến quản lý như tư vấn kinh doanh, ngành dịch vụ, tổ chức tài chính, công ty phân phối và lưu thông hàng hóa, công ty sản xuất v.v...

Triển vọng nghề nghiệp

Các sinh viên sau khi tốt nghiệp Khoa quản lý kỹ thuật đang thâm nhập vào gần như tất cả các lĩnh vực liên quan đến quản lý như tư vấn kinh doanh, ngành dịch vụ, tổ chức tài chính, công ty phân phối và lưu thông hàng hóa, công ty sản xuất v.v... Cụ thể như sau

  • Nhà tư vấn kinh doanh
  • Nhà quản lý hoạch định
  • Nhà quả ký tiếp thị và quảng cáo
  • Nhà phân tích dữ liệu
  • Nhân viên quản lý và chuyên gia kinh doanh – tài chính
  • Quản lý sản xuất và chất lượng
  • Nhà quản lý phát triển phần mềm máy tính
  • Nhà phát triển phần mềm ứng dụng