Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5386
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Wolhae Phòng M413

Mục tiêu đào tạo

Nuôi dưỡng nhân tài âm nhạc tổng hợp sáng tạo dẫn đầu nền giáo dục văn hóa nghệ thuật

Đặt mục tiêu nuôi dưỡng những nhà âm nhạc chuyên môn đầy sáng tạo, hoàn thành nhân cách lãnh đạo dựa trên nền tảng giáo dục trọng tâm vào lý thuyết và thực hành một cách có hệ thống theo quan niệm giáo dục của Sangmyung, cụ thể như sau

  • Nuôi dưỡng nhạc công chuyên nghiệp dẫn đầu thời đại công nghiệp văn hóa
  • Nuôi dưỡng nhà âm nhạc có nhân cách hoàn hảo dựa trên sự hiểu biết về mối quan hệ tương hổ giữa âm nhạc – con người – xã hội
  • Nuôi dưỡng nhà sản xuất văn hóa

Triển vọng nghề nghiệp

Khoa âm nhạc đang nuôi dưỡng những tài năng dẫn đầu ngành âm nhạc Hàn Quốc, dựa trên việc đào tạo chú trọng lý thuyết – thực hành/thực tập một cách hệ thống với tầm nhìn ”đào tạo chuyên gia âm nhạc thấu hiểu thế giới”

  • Nhạc công chuyên môn/nhạc sỹ, thành viên hợp xướng, thành viên giàn nhạc, người chỉ huy, người đệm đàn, nhà âm nhạc tôn giáo
  • Giáo viên Âm nhạc Trung học, giảng viên & điều hành học viện, nhà trị liệu âm nhạc (tâm lý), phóng viên tạp chí âm nhạc, Chuyên gia bảo tồn lịch sử âm nhạc
  • Nhà sản xuất âm nhạc, chuyên gia thu âm/biên tập, nhà hoạch định công diễn