Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-0087
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Phòng G419 Engineer Hall 1

Mục tiêu đào tạo

Nuôi dưỡng nhạc sĩ chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc đại chúng/thực tế

Về mặt lượng,âm nhạc thực tế và âm nhạc đại chúng được phổ biến rộng rãi nhanh chóng trong vài thập kỷ qua,và theo đó,thì số lượng các cơ sở đào tạo giáo dục đã tăng lên tương ứng.Tuy nhiên,trên thực tế so với việc mở rộng về mặt lượng của âm nhạc thực tế và âm nhạc đại chúng và sự gia tăng của các cơ sở đào tạo giáo dục thì trình độ học vấn lẫn lý thuyết vẫn chưa cao so với các lĩnh vực học thuật khác.Khóa học tiến sĩ chuyên khoa công nghệ âm nhạc cao học của trường đại học tổng hợp Sangmyung đào tạo các nhạc sĩ chuyên nghiệp có kỹ năng thực hành xuất sắc và nắm vững lý thuyết trên nhiều mảng đa dạng của âm nhạc.Dựa trên các bài nghiêm cứu đa dạng trong và ngoài nước,sinh viên sẽ trở thành chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực mà bản thân đang quan tâm và thêm vào đó kết quả của những bài nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao trình độ học vấn của ngành công nghiệp âm nhạc trong nước,

Triển vọng nghề nghiệp

Học giả âm nhạc ,giảng viên chuyên khoa âm nhạc thực tế ,người đảm nhận chương trình âm nhạc của đài,người lập kế hoạch biểu diễn âm nhạc