Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5386
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Wolhae Phòng M413

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nhân tài nghệ thuật có năng lực, đáp ứng yêu cầu thời đại trong Cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4

Ngày nay nền âm nhạc truyền thông mới (New Media Music) đang ngày càng mở rộng không ngừng. Với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông, nội dung âm nhạc đã được đa dạng hóa và phân cấp, tầm quan trọng của dữ liệu chiết xuất từ họ cũng đã trở thành một điểm then chốt của ngành công nghiệp lớn.
Chuyên khoa âm nhạc truyền thông mới có mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nhân tài nghệ thuật có năng lực, đáp ứng yêu cầu thời đại trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4. Ngành hứa hẹn cho ra những nhân tài phát triển nội dung truyền thông âm nhạc tổng hợp mang tính thực tế trong các lĩnh vực chuyên ngành dựa trên nền tảng tri thức và suy nghĩ âm nhạc đầy sáng tạo.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Có thể hoạt động làm nghệ sĩ có năng lực nghiệp vụ chuyên môn như nhà soạn nhạc, biểu diễn, nhà sản xuất âm nhạc điện tử,.. của Kpop, nhạc kịch, nhạc phim,...
  • Có đủ năng lực nghiệp vụ về truyền thông đóng góp ngành công nghiệp truyền thông như nhà sản xuất âm nhạc, kinh doanh âm nhạc, kỹ sư âm nhạc, truyền hình số và chế tác nội dung,...
  • Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo có đủ năng lực dạy lý thuyết và thực hành về ngành âm nhạc truyền thông mới ở trong môi trường giáo dục không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới, đi theo xu hướng toàn cầu