Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5156
Trang chủ https://dance.smu.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Wolhae Phòng M405

Mục tiêu đào tạo

Khoa múa có mục tiêu cho ra những nhân tố có thể đóng góp cho văn hóa múa và học thuật, sáng tạo tri thức chuyên môn có chiều sâu về ngành múa. Sau đây là những mục tiêu thực hiện cụ thể.

  • Cho ra những nhân lực có thể đóng góp cho sự phát triển nghiên cứu ngành múa.
  • Cho ra nghệ sĩ dẫn đầu tương lai, những nhà chỉ đạo múa xã hội đóng góp cho sự sáng tạo văn hóa múa.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Vũ đạo/Sáng tác vũ đạo : vũ công chuyên nghiệp, biên đạo múa(múa, nhạc kịch, opera, nhạc phim, nhạc thể thao remix, lễ hội thể thao mega), đạo diễn chương trình
  • Kế hoạch công diễn: nhà quản lý sân khấu, nhà kế hoạch lễ hội âm nhạc văn hóa, PD kế hoạch công diễn
  • Công nghiệp.Quản lý múa: người quản lý doanh nghiệp múa văn hóa, quảng cáo chuyên môn công diễn, quản lý vận hành studio nhảy, kinh doanh trang phục múa và dụng cụ
  • Đào tạo múa: giảng viên trung học(thể dục, múa), chuyên gia khiêu vũ cộng đồng, giảng viên múa trường nghệ thuật trung học, giảng viên Đại học, giảng viên nghệ thuật trường
  • Quản lý nghệ thuật múa: nhà tổ chức khiêu vũ, nhân viên hành chính các tổ chức trung tâm nghệ thuật và đoàn thể văn hóa, kí giả Bộ văn hóa, Điều phối văn hóa
  • Khoa học - y học múa: Chỉ đạo fitness khiêu vũ, chuyên gia phục hồi chức năng, người trị liệu động tác.