Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5035
Trang chủ http://cafe.naver.com/smudi
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa chính Phòng J419

Mục tiêu đào tạo

Chuyên khoa ảnh kỹ thuật số dẫn đầu tổng hợp cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần 4

Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số đã khiến cho con người thay đổi phương thức giao tiếp.Đặc biệt,trong quá trình giao tiếp mà truyền thông kỹ thuật số đóng vai trò là cầu nối thì không chỉ việc sử dụng tin nhắn văn bản mà các tin nhắn có chứa các thông điệp phi ngôn ngữ cũng đang được phổ biến rộng rãi.Để phù hợp với những thay đổi này,chuyên khoa truyền thông kỹ thuật số sẽ đào tạo nhân tài giỏi về giao tiếp truyền thông kỹ thuật số. Đầu tiên,tìm hiểu lý thuyết, phương pháp và thực hành liên quan đến truyền thông kỹ thuật số và phát triển khả năng hiểu việc sử dụng đồng thời các phương tiện kỹ thuật số trong các ngữ cảnh giao tiếp khác nhau. Thứ hai,trau dồi khả năng lập kế hoạch và sản xuất các hình ảnh kỹ thuật số và nội dung video sáng tạo bằng phương tiện kỹ thuật số, cũng như thiết lập các chiến lược truyền thông hiệu quả dựa trên nội dung sẵn có. Thứ ba,cần phải có kiến thức và triết lý để hiểu và giải quyết các vấn đề đạo đức có thể phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ nội dung số.

Triển vọng nghề nghiệp

quản lý nghệ thuật văn hóa, quản lý nghệ thuật triển lãm biểu diễn, giáo sư đại học, nhà chuyên môn liên quan đến báo chí và ngôn luận, chuyên gia phim ảnh, nhà chế tác nội dung truyền thông, phóng viên hình ảnh và thợ ảnh, nhà báo, chuyên gia nội dung quảng cáo.